Szanowni Państwo,


W związku z pytaniami dotyczącymi sytuacji prawnej używania określenia Trening Zastępowania Agresji (ART) uprzejmie informujemy wszystkie zainteresowane osoby, iż zgodnie z opinią prawną Rzecznika Patentowego z Kancelarii Rzeczników Prawnych POLSERVICE Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN ma prawo używać oznaczenia Trening Zastępowania Agresji (ART).

Zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z opinią prawną Rzecznika Patentowanego z Kancelarii Rzeczników Patentowych POLSERVICE.
Decyzja WSA w sprawie skargi złożonej przez Fundację KARAN w sprawie znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)"

Uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny (w Warszawie) w dniu 28 stycznia 2014 roku ogłosił  wyrok  w sprawie skargi złożonej w imieniu Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN na decyzję Urzędu Patentowego RP oddalającą sprzeciw wobec znaku towarowego Trening Zastępowania Agresji (ART) , w którym:

1.  uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP (działającego w trybie spornym), którą to decyzją Urząd Patentowy oddalił n/sprzeciw wobec wcześniejszej decyzji Urzędu Patentowego RP (działającego w trybie administracyjnym) udzielającej prawo ochronne na znak towarowy „Trening Zastępowania Agresji (ART)”

2.  stwierdził, że uchylona decyzja Urzędu Patentowego RP oddalająca sprzeciw nie podlega wykonaniu;

3.  przyznał Fundacji zwrot kosztów postępowania od Urzędu Patentowego (w kwocie 1617 zł).

Wyrok WSA nie jest prawomocny.

WYROK WSA 

Decyzja Urzędu Patentowego wydana dnia 9.10.2012 roku jest dostępna dla zaintersowanych osób w siedzibie Katolickiej Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Uzależnionym KARAN w Warszawie.  


OPINIA PRAWNA RZECZNIKA PATENTOWEGO