1. Prowadzenie Świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania projektu:  02.01.2012 do 31.12.2012

Instytucja finansująca: Gmina Miasta Radom z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30 Adresaci

Odbiorcami programu są dzieci i młodzież od 4 do 18 lat.

Opis projektu:

- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

- Prowadzenie warsztatów psychospołecznych,

- Prowadzenie warsztatów uczących alternatywnych stylów życia,

- Poradnictwo rodzinne,

- Zajęcia informacyjne – edukacyjne na temat środków odurzających.

 

2. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego

Czas trwania projektu: 02.01.2012 do 31.12.2012

Instytucja finansująca Gmina Miasta Radom z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30 Adresaci.

Odbiorcami programu jest młodzież gimnazjalna, licealna oraz studenci z radomskich szkół i uczelni. 

 Realizacja zajęć odbywa się poprzez następujące działania:

- Warsztaty umiejętności prospołecznych,

- warsztaty umiejętności psychospołecznych,

-  zajęcia informacyjno - edukacyjne.