·         Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Wsparcie na starcie – edycja III”

więcej ...

·         Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów 2018-2021

więcej ...

·         Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Nie igraj, najwyższą stawką jest życie”

więcej ...

·         „Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II”

więcej ...

·         „Siła bezpieczniej - razem w rodzinie”

więcej ...

·         „Arsenał Warszawa”

więcej ...

·         Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych „Akademia Twórczej Aktywności”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin „Otwórz siebie - edycja III”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin „Wybieraj świadomie, najwyższą stawką jest życie”

więcej ...

·         Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Candis - szansą na udaną przyszłość”

więcej ...

·         „Wsparcie w starcie! 3.0”

więcej ...

·         „Nowa Baza”

więcej ...