INFORMACJE O TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA - ART

Trening Zastępowania Agresji TZA - ART (ART. – z ang. Agression Replacemant Training) wywodzi się z nurtu tzw. skillstreamingu, czyli profilowania, kształtowania umiejętności. Skillstreaming jest interwencją psychoedukacyjną, której korzenie wywodzą się z psychologii i pedagogiki. Po raz pierwszy wprowadzony był w 1976 roku w USA jako jedna z pierwszych metod treningu umiejętności społecznych w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych. Obecnie w dużej mierze Skillstreaming wykorzystywany jest jako forma pracy ukierunkowana na zmianę zachowań agresywnych. Najbardziej rozpowszechnionym programem jest Trening Zastępowania Agresji autorstwa profesora Arnolda Goldsteina.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA-ART W POLSCE

W Polsce Trening Zastępowania Agresji jest wdrażany od 1999 roku. Wówczas pierwsza grupa trenerów zaproszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzięła udział w szkoleniu dla trenerów Treningu Zastępowania Agresji zorganizowanym w Szwecji, wśród nich byli m.in. przedstawiciele Fundacji KARAN. Kolejne ważne wydarzenia, które miały na celu upowszechnienie Metody Trening Zastępowania Agresji TZA –ART to organizacja Międzynarodowych Konferencji „Stop Przemocy”.

W 2001 roku Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN zorganizowała I Międzynarodową Konferencję „Stop Przemocy – o godność człowieka” – w Warszawie, w której uczestniczyło ponad 2000 uczestników z całej Polski oraz z zagranicy. W latach 2003, 2005, 2007 oraz 2009 – odbyły się kolejne Międzynarodowe Konferencje „Stop przemocy”. W konferencjach wzięło udział ponad 12 000 osób. Konferencje miały na celu promowanie Metody Trening Zastępowania Agresji. Wśród prelegentów konferencji „Stop Przemocy” byli: E. Fendler (USA), prof. Knut Gunderson (Norwegia), Rune Nensen (Szwecja), Robert Calame (Kanada), S. Salmon (USA), prof. M. Gałkowska (KUL Polska), prof. A. Szostek (KUL, Polska), prof. A. Frączek (APS, Polska), prof. A. Surzykiewicz (APS,Polska). Podczas konferencji, zostały zaprezentowane przez specjalistów z USA, Kanady, Szwecji, Norwegii i Polski warsztaty i wykłady prezentujące Trening Zastępowania Agresji TZA – ART oraz inne metody kształtujące społeczne i emocjonalne kompetencje dzieci i młodzieży.

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN wydała trzy pozycje książkowe z zakresu TZA – ART. („Umiejętności chroniące”, „Skillstreaming. Kształtowanie młodego człowieka”, „Skillstreaming. Kształtowanie umiejętności ucznia”). Zostały także wydane trzy pozycje prezentujące Program Peace 4 Kids, bazujący na metodzie ART. W marcu 2006 zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie na Master Trenerów ART dla trenerów Fundacji KARAN. W szkoleniu wzięło udział 17 trenerów KARANu, którzy uzyskali certyfikat Master Trenera.