KONTAKTStowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 
Siedziba główna:  

ul. Reja 5/1
26-610 Radom
048 362 20 46

 
 
Adres korespondencyjny:  

ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel./fax: 022 618 65 97
email:
karan@karan.pl


 
 

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

 


Siedziba główna:03-802 Warszawa
ul. Skaryszewska
12 skr. poczt. 206
email:
karan@karan.pl

 

 
Adres korespondencyjny:

03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 65
tel./fax 022 618 65 97
email: karan@karan.pl

 

 

Placówki Stowarzyszenia

 

 


 

 

 

Warszawa


Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Rozwoju Osobowościul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel./fax 022 618 65 97
 

Poradnia Rodzinna i Uzależnień

ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel. 022 679 02 33
 


Świetlice Socjoterapeutyczne


Warszawa, ul. Targowa 63/4
tel. 022 670 05 49
e-mail: swietlica@karan.pl

Warszawa Targowa 15/2
te
l. 022 408 80 24  

Warszawa, ul. Prochowa 49
tel. 668 945 401

Warszawa, ul. Malczewskiego 52
tel. 22 849 41 15

Warszawa - Wawer
ul. Kościuszkowców 80
tel. 668 945 605

 

 

Punkt konsultacyjny 

ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
Tel. 22 635 38 81
Tel. 22 635 29 24
Fax. 22 635 40 79

e-mail: spotkania-arsenalwarszawa@o2.pl


    

 

 

RZESZÓW

 
 

Centrum Interwencji Kryzysowej

 


Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Targowa 9a
35-950 Rzeszów
tel. 017 852 86 48


ul. Piłsudskiego 8/10
tel. 017 862 13 14

 

Poradnia Uzależnień i Rodzinna

ul. Piłsudskiego 8/10
tel. 017 862 13 14
 

 

RADOM

 
 
Ośrodek Readaptacyjny "Nasz Dom" ul. Łąkowa 122
26-610 Radom
tel. 048 360 46 05
 

Centrum Rozwoju Osobowości, Poradnia Rodzinna i Uzależnieńul. Reja 5/1
26-610 Radom
tel. 048 362 20 46
 

 

KALISZ

 
 
Świetlica Socjoterapeutyczna, Poradnia Rodzinna i Uzależnień ul. Graniczna 1
62-800 Kalisz
tel. 062 764 22 60
 

 

ELBLĄG

 
 
Poradnia Uzależnień, Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Robotnicza 29
82-300 Elbląg
tel. 055 32 78 93
 

 

WROCŁAW

 
 

Centrum Interwencji Kryzysowej
Oddział Dzienny
 Poradnia Rodzinna i Uzależnień
Świetlica socjoterapeutyczna

ul. Skoczylasa 8
54-071 Wrocław
tel. 071 349 15 56

www.karan.wroc.pl
 

 

 
 

TARNOBRZEG

 
 

Punkt Konsultacyjny Koła KARAN

 

 

Wałcz

Punkt Konsultacyjny

 

Grodzisk Mazowecki

Punkt Konsultacyjny

ul. Kossaka 1
bud. Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 015 822 81 62
 


tel. 0504 535 756
e-mail: walcz@karan.pl

 

 

ul. Kilińskiego 8
budynek Kina Wolność
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 606 738 036
wtorek w  godz. 10.00 - 12.00
środa w godz. 16.00 - 18.00
e-mail: karangrodzisk@wp.pl