UNIWERSYTET III WIEKU

 

 

 

 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  STOWARZYSZENIA KARAN


Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Karan z dnia 8 grudnia 2008r. jako forma placówki szkoleniowej, edukacyjnej oraz oświatowej kształcenia osób dorosłych, które nie wiążą się z Uniwersytetem na zasadach formalnego toku studiów wyższych, a odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz rozwoju intelektualnego.

Uniwersytet III Wieku, jest dla osób starszych, poszukujących przestrzeni do realizacji pasji zawodowych i towarzyskich.

Działania realizowane w programie mają na celu zwiększać szansę prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego, sprawności oraz osobniczych możliwości.

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi w podeszłym wieku.

Chcemy aby starość była bardziej aktywna, zdrowsza, zamożniejsza – szczęśliwsza.

Regulamin Uniwersytetu III Wieku

Plakat Uniwersytetu III Wieku

Ulotka Uniwersytetu III Wieku

 

Koordynator programu: Grażyna Borowska

Biuro UTW
ul. Targowa 15 2/3
03-727 Warszawa
tel. 22 408 80 24
www.karan.pl


Wykłady
ul. Skaryszewska 12
08-802 Warszawa


Zajęcia
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa