Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym 25-lecia powstania Stowarzyszenia i Fundacji KARAN.  

W ramach obchodów zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze integracyjnym, naukowym i edukacyjnym.

Harmonogram uroczystości:

18.03.2017 r. - WARSZAWA

III Rocznica powstania Światowej Róży Różańca Rodzin i Rodziców Dzieci Uzależnionych

inauguracja obchodów 25 – lecia założenia Stowarzyszenia i Fundacji KARAN

więcej ...


29.04. - 03.05.2017 r. – LWÓW

wyjazd integracyjno, terapeutyczno, patriotyczny

więcej ...


03 – 04.06.2017 r. OŁTARZEW

KONFERENCJA 1 - MARATON

RODZICE – RODZICOM „Uzależnienie w rodzinie, przekuć bezradność w sukces”

przygotowana przez rodziców z Grupy Wsparcia

program konferencji ...

relacja ...


24 - 25.06.2017 r. – RADOM

DRUGA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA JUBILEUSZOWA

Stowarzyszenia Karan

KARAN SENIOROM, RODZICOM I DZIECIOM

Zranione i uzdrowione serca

program konferencji ... 05 – 11.08.2017 r. – KRAKÓW / CZĘSTOCHOWA

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w ramach trzeciego roku Miłosierdzia i dziękczynienia

pod hasłem: Idźcie i głoście

osoby zainteresowane pielgrzymowaniem z Grupą KARAN prosimy o kontakt:

Dorota Szczęsna - tel. 22 408 80 24

relacja z pielgrzymki ...


14.10.2017 r. – WARSZAWA

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA JUBILEUSZOWA

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Warszawa, ul. Dewajtis 5 - Aula Jana Pawła II 

KARAN FAMILY BALANCE

Praca z rodziną uzależnionego dziecka

ZAPRASZAMY
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 października 2017 r.
pod numerem telefonu 22 408 80 24 lub 22 408 79 24

pismo przewodnie ...

program konferencji ...