DOPALACZE - NOWE ZAGROŻENIE

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD DOPALCZY

W STOWARZYSZENIU KARAN

 

Szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień prowadzona jest  w Polsce od ponad 20. lat. Niestety w raz z rozwojem cywilizacji rynek narkotykowy ciągle się zmienia – pojawiają się nowe substancje. Od 3. lat można zaobserwować rozwój nowego typu środków zwanych „dopalaczami”. Trend ten można także zaobserwować w poradniach, punktach konsultacyjnych i ośrodkach readaptacyjnych Stowarzyszenia KARAN.         

 

W badaniach przeprowadzonych w 2008 roku przez CBOS, odnotowano obecność i informację o „dopalaczach” wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do używania „dopalaczy” przyznało się wtedy 2,5% młodzieży. Przeprowadzone w  ostatnim czasie badania w jednym z ośrodków Stowarzyszenia KARAN wskazują, iż ponad połowa pacjentów przebywających w ośrodku stacjonarnymbrało tzw. „dopalacze”.  Większość z nich uważa, iż środki te są po prostu „narkotykami”, które są równie niebezpieczne  (lub nawet bardziej ze względu na iluzoryczną legalność tych środków)  jak środki psychoaktywne umieszczone na liście narkotyków.

 

Terapia osób uzależnionych od dopalaczy prowadzona jest w Poradniach, Punktach Konsultacyjnych oraz Ośrodkach Readaptacyjnych Stowarzyszenia KARAN w całej Polsce.

 

Szczegółowych informacji na temat  miejsc gdzie można uzyskać pomoc oraz form pomocy można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii 800 120 289.