Spis treści:

 • ŚWIADECTWO: Grupa KARAN na tle historii Pielgrzymki Warszawskiej - Ks. dr B.P. Rosik SAC
 • PROFILAKTYKA: Nowe wymiary anomicznych zachowań dzieci i młodzieży - Prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko
 • PROFILAKTYKA: Uzależnienie jako problem z zakresu patologii społecznej - cz. II -mgr Bożena Bereda
 • REHABILITACJA: Zaczyna się od kilku monet... - uzależnienie od gier hazardowych - cz. II - mgr Barbara Rozmus Psycholog, specjalista terapii uzależnień
 • ŚWIADECTWO: Pielegrzymka 2011  - Grażyna...
 • Ciekawostki
 • WSPÓŁUZALEŻNIENIE - Anna Chlebna
 • ŚWIADECTWO: Pielegrzymka 2011  - Ania....
 • REHABILITACJA: Wpływ substancji Psychoaktywnych na człowieka - Ks. dr B.P. Rosik SAC
 • ROZWAŻANIA: Porozmawiajmy o życiu... Jak można się zmienić?  - Elżbieta Opiłowska
 • REFLEKSJE: Kazanie przed lustrem - felieton Marka Różyckiego
 • ŚWIADECTWO: Pielegrzymka 2011  - Agata....
 • REHABILITACJA: Duchowość w profilaktyce i rehabilitacji osób uzależnionych - Ks. Edward Rysztkowski, KARAN
 • PROFILAKTYKA DZIECIĘCA: Dracusa - Władcy czasu - Tomek Badowski, lat 9
 • ŚWIADECTWO: Pielegrzymka 2011  - B.S.
 • ŚWIADECTWO: Pielegrzymka 2011  - Katarzyna.....
 • PROFILAKTYKA: Narkomania w rodzinie - cz. III - Ks. dr B.P. Rosik SAC