Jak rozmawiać z dzieckiem o AIDS - poradnik dla rodziców

   ks. Bronisław Paweł Rosik SAC

   Treści przedstawione w książce mają na celu przygotowanie rodziców do dialogu z dzieckiem przez      pogłębienie wiedzy medycznej oraz aspektów społecznych i moralnych związanych z zagadnieniem     HIV/AIDS. Zaprezentowane są również różne sposoby praktycznego rozpoczęcia i kontynuowania       dialogu edukacyjnego z dzieckiem.

cena

1 egz. - 24 zł

powyżej 80 egz. - 18 zł


   Wybór należy do Ciebie - poradnik dla młodzieży

    ks. Bronisław Paweł Rosik SAC

  Pozycja ta ma na celu uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw zakażenia wirusem HIV.   Przedstawione sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie, nie są wyjątkowe - przeciwnie, mogą     zdarzyć się każdemu młodemu człowiekowi. Książka radzi, jak uniknąć niebezpieczeństwa oraz      wzbogaca teorię autentycznymi świadectwami ludzi zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS.


cena 1 egz. - 24 zł

powyżej 80 egz. - 18 zł


  Kościół wobec AIDS

  ks. Bronisław Paweł Rosik SAC

Książka zawiera podstawowe informacje na temat HIV/AIDS, które każdy powinien wiedzieć.            Przedstawiony jest również stosunek Kościoła do ludzi chorych. Pozycja ta pomoże zmienić ignorancję w zrozumienie, a następnie w działanie na rzecz ludzi dotkniętych AIDS.

cena 1 egz. - 24zł

80 egz. - 18 zł