PRELEGENCI ICART
                         
Rune Nensén, Szwecja

Rune Nensén jest założycielem Ośrodka Zamkniętego Oaza w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik socjalny. Od 1990 roku pracuje jako dyrektor oraz dyrektor programowy na rzecz Ośrodka Oaza, w którym przez ostatnie 10 lat realizowano program leczenia dla dzieci i rodzin. W 1997 roku wprowadził program ART w Ośrodku Oaza.

Knut Gundersen, Norwegia

Obecnie jest asystentem na Uniwersytecie Rogaland høgskolej, gdzie odpowiada za realizację kursu ART.


Prof. Eva L. Feindler , USA

  

Jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Long Island . Jako zarazem dyrektor Kliniki Psychologicznej jest bezpośrednio związana z realizacją programów dotyczących problemu gniewu i konfliktów. Działa na Uniwersytecie Adelhi gdzie obroniła magisterium z Wdrażania Technologii Behawioralnych. Była pracownikiem Centrum Psychiatrycznego Dzieci w New Jersey.
         Jest autorką kilku książek oraz licznych artykułów dotyczących złości u dzieci i rodziców. Prof. Eva L. Fiendler prowadziła warsztaty w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Specjalizuje się w terapii kognitywno – behawioralnej wśród dzieci i nastolatków, kontroli złości wśród młodzieży oraz przemocy rodzinnej. Jest członkiem Nowojorskiej Stanowej Rady Psychologicznej oraz Stanowego Departamentu Edukacji od 1989 roku.
         Należy do wąskiego grona autorów Treningu Zastępowania Agresji, specjalizuje się w jego jednym z głównych komponentów Treningu Kontroli Złości. Członek Zarządu Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICART).

Ks. Bronisław Paweł Rosik, Polska

Ksiądz Paweł Rosik jest doktorem socjologii, psychologiem, teologiem, trenerem i specjalistą terapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent studium psychiatrii i psychoterapii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Założyciel i przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia KARAN jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Stowarzyszenie KARAN prowadzi obecnie 6 ośrodków stacjonarnych dla osób uzależnionych od narkotyków, 18 świetlic socjoterapeutycznych oraz 8 poradni rodzinnych i punktów konsultacyjnych.
         Prezes Fundacji KARAN zajmującej się działalnością wydawniczą i szkoleniową. Od 2004 roku Dyrektor Warszawskiego Instytutu Profilaktyki, który ma zadanie tworzyć i propagować skuteczne programy profilaktyczne i rehabilitacyjne z zakresu uzależnień, agresji i przemocy. Pomysłodawca i redaktor naczelny bezpłatnego kwartalnika poświęconego promocji zdrowia „KARAN” (nakład 15 000). Autor publikacji książkowych z zakresu uzależnień oraz HIV/AIDS: „Dzieci z AIDS” (Warszawa, 1997), „Kościół wobec AIDS” (Warszawa, 1998), „Jak rozmawiać z dzieckiem o AIDS” (Warszawa, 1999), „Wybór należy do Ciebie” (Warszawa, 2000) oraz licznych artykułów m.in.: „Rozwiązywanie problemów narkomanii w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego”, „Rozumienie profilaktyki społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny”, „Działania lokalnych instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy”.
         Autor badań nad poziomem lęku u osób trenujących ART przebywających w stacjonarnych ośrodkach Stowarzyszenia KARAN „Trening ART, jako forma redukcji lęku u osób uzależnionych”.

Barbara Rozmus, Polska

Barbara Rozmus jest psychologiem, trenerem i psychoterapeutą specjalizującym się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Od 1998 roku pracuje w Stowarzyszeniu KARAN z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami. W latach 1998 – 2000 pracowała w szkole średniej koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu i realizowaniu programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb młodzieży. Od 2000 roku prowadzi zajęcia metodą ART, przede wszystkim z młodzieżą agresywną uzależnioną od narkotyków, zarówno w ramach programu ośrodka stacjonarnego jak również w grupach ambulatoryjnych. Poprzez prezentacje na konferencjach ( 2003r - II Międzynarodowa Konferencja „Stop przemocy – w szkole i na ulicy” ; 2005r – III Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy”), w ramach kampanii społecznej ( 2004-2005 - „Walcz z agresją. Zacznij od siebie.” ) oraz szkolenia z zakresu metody ART aktywnie angażuje się w jej propagowanie na terenie Polski. Na codzień pracuje w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową, oraz zajęcia metodą ART, którą zaadoptowała do warunków i specyfiki realizowanego programu terapeutycznego.

Sara Salmon, USA  

 

Pracowała jako nauczyciel, doradca, dyrektor i asystent inspektora. Większość jej kariery zawodowej związana była z Ferguson Florissant School District w St. Louis. Zdobyła tytuł licencjata z psychologii, magisterium z psychologii doradczej, doktorat z psychologii klinicznej. Jest licencjonowanym psychologiem w stanie Missouri i prowadzi praktykę w St. Louis od 25 lat. Opublikowała wiele artykułów w pismach doradczych.  Jest współautorem kilku książek. Blisko współpracowała z dr Arnoldem Goldsteinem przy rozpowszechnianiu TZA – ART przez ostatnie 15 lat. Współtworzyła program „Peace Curriculum”, który poszerza oryginalny ART. Prowadzi badania odnośnie skuteczności TZA – ART. Dr Salomon  realizuje wiele projektów uwzględniających ART, które są finansowane przez agendy rządowe. Prowadziła treningi w stanach Arkansas, Kalifornia, Kolorado, Illinois, Iowa, Missouri i w Nowym Meksyku.
       Jest Członkiem Zarządu Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICART). Obecnie pracuje jako dyrektor wykonawczy dla organizacji pozarządowej – Centrum dla Bezpiecznych Szkół i Społeczeństwa. Misją tej organizacji jest zaadaptowanie programu Peace Curriculum do jak największej liczby szkół.

Robert Calame, KanadaRobert Calame jest pracownikiem Batshaw Youth and Family Centres w Kanadzie od 1981 roku. Obecnie zajmuje się pracą z młodzieżą w ośrodku stacjonarnym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Ukończył studia na Uniwersytecie McGill. Od 1992 roku realizuje program Treningu Zastępowania Agresji. Miał okazję współpracować z prof. Arnoldem Goldsteinem. Kontynuował metody pracy z rodzinami i młodzieżą według metody ART, włączył się w dostosowanie programu ART do potrzeb środowiska domowego.

Nikolai Hamstein, Szwecja

Pracuje w Barnhemmet Oasen w Szwecji od 1991 roku. Od 1997 roku koordynuje wdrażanie programu Treningu Zastępowania Agresji do stacjonarnych ośrodków Barnhemmet Oasen. Specjalizuje się w kognitywno – behawioralnej terapii, jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICART).

Garbis Sarafian, Szwecja

Pracuje w Barnhemmet Oasen w Szwecji od 1991 roku. Wspólnie z przewodniczącym ICART Rune Nansenem planuje, organizuje, dokumentuje i administruje wdrażanie TZA – ART na całym świecie. Członek Zarządu Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICAR).