Kwartalnik "Narkomanii - NIE" nr 2/2005 (52)

Spis treści:

 • Kampania społeczna "Bliżej siebie- dalej od narkotyków"
 • Mamo, Tato... 
 • Życie jest piękne 
 • Mój najszczęśliwszy dzień w ośrodku 
 • Codzienność na oddziale dziennym
 • Rehabilitacja osób uzależnionych
 • "Ja, moje wartości i moja dalsza droga życia"
 • Wieczór autorski 
 • Wolontariusze gośćmi dzieci i młodzieży 
 • Świetlica socjoterapeutyczna - pomost w porozumieniu dziecka z rodzicami
 • Klub Fair Play 
 • Ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii
 • Zagadnienie patologii społecznej 
 • Agresja i przemoc
 • Poezja
 • Człowiek, gry, maszyny i...
 • Jan Paweł II wobec problemu narkomanii i AIDS
 • Wypalenie zawodowe wśród pracowników służb społecznych