Program Stop Przemocy realizowany jest przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN od 2001 roku.

W jego ramach zostały zorganizowane Międzynarodowe Konferencje „Stop Przemocy”:
I. Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy – o godność człowieka” (2001)
II. Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w szkole i na ulicy” (2003)
III. Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy” (2005)
IV. Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie i szkole” (2007)

V. Międzynarodowa Konferencja "Stop Przemocy" (2009)

VI. Międzynarodowa Konferencja "Stop Przemocy" (2011)

II. Szkolenia kadry pedagogicznej: 
skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w zakresie Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART.
III. Kampania społeczna „Walcz z agresją. Zacznij od siebie!”:
adresowana do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży oraz dorosłych (nauczycieli, rodziców, wychowawców), jej temat to znaczenie kształtowania zachowań prospołecznych. 
 

IV. Realizacja programów profilaktycznych w szkolach i placówkach. adresowany do dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją.