Trening Zastępowania Agresji TZA – ART został zaprezentowany milionom ludzi na całym świecie, wdrożono go w 22 krajach. Program jest znaną i cenioną na całym świecie metodą. W Polsce jest wdrażany od 1999 roku. Jest programem profilaktycznym rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Metoda Trening Zastępowania Agresji jest szeroko stosowana m.in. USA, Kanadzie, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w Polsce W USA TZA-ART. jest systematycznie wprowadzany do szkół, ośrodków resocjalizacyjnych dla niedostosowanej młodzieży, szpitali psychiatrycznych i domów poprawczych. Technika TZA - ART ma szerokie zastosowanie w leczeniu dzieci i młodzieży. Jest modyfikowana i rozwijana (np. program Peace4Kids opracowany przez prof.. Sarę Salmon). W Kanadzie TZA - ART jest przyjętą metodą terapeutyczną. W Szwecji TZA - ART stosowany i rekomendowany jest przez: Departament Sprawiedliwości i Przestępczości (14 oddziałów - więzienia, zwolnienia warunkowe dla młodocianych przestępców), Narodowy Oddział Zakładów Opieki (SiS) dla młodocianych przestępców, TZA - ART jest stosowany w szkołach specjalnych, psychiatrii dziecięcej, ośrodkach dzielnicowych, dziennych domach opieki. W Norwegii w wielu miejscach prowadzone są m.in. kursy uniwersyteckie. W Wielkiej Brytanii TZA - ART jest uprawomocnione i częściowo akredytowane przez Służby Więzienne i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Więcej informacji na stronach:

www.aggressionreplacementtraining.org

www.centerforsafeschools.org