Międzynarodowe Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICART) zostało powołane przez prof. Arnolda Goldsteina podczas konferencji w Malmo, w 2001 (w którym brało udział 800 uczestników z całego świata). Podczas konferencji ustalono także standardy szkoleniowe Treningu Zastępowania Agresji. Międzynarodowe Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ICART) czuwa nad przestrzeganiem standardów szkoleniowych oraz promowaniem Treningów Zastępowania Agresji TZA – ART. ICART zrzesza specjalistów i naukowców o wielostronnym wykształceniu, są to m.in.: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, nauczyciele, osoby zajmujące się zapobieganiem przestępczości, działacze społeczni.
Główne cele ICART to: wymiana doświadczeń i informacji między trenerami, doskonalenie jakości usług w zakresie treningów, propagowanie Metody ART na całym świecie. Dla osiągnięcia tych celów ICART organizuje konferencje, rozpowszechnia gazetę informacyjną – „The ICART Communicator” oraz organizuje szkolenia trenerów w czteropoziomowym bloku szkoleń: Praktykant, Trener, Master Trener i Superwizor.
ICART jest zarządzany przez 16 osób tworzących zarząd. Są to specjaliści z dziedziny m.in.: psychologii, socjologii zapobiegania agresji oraz kształtowania umiejętności prospołecznych z całego świata (USA, Szwecja, Wielka Brytania, Kanada). Na czele ICART stoi Rune Nensen –który piastuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Rune Nensen wspólnie z Prof. Arnoldem Goldsteinem byli założycielami ICART. ICART jest organizacją, która wciąż się rozwija.
Trening Zastępowania Agresji powstawał sukcesywnie podczas dziesięcioleci jako otwarty proces pedagogiczny. ART jest rezultatem badań i prac przeprowadzonych przez wielu naukowców. Są to między innymi:
- prof. Eve Fiendler -Trening Kontroli Złości;

- John Gibbs i Lawrance Kohlberg - Trening Wnioskowania Moralnego;

- Arnold P. Goldstein  - Trening Umiejętności Prospołecznych ;
Profesor Arnold P.Goldstein wraz ze współpracownikami opracował program ART stosowany w pracy z osobami, które nie miały odpowiednich wzorców i nie nauczyły się satysfakcjonującego życia w domu, szkole, społeczeństwie. Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech komponentów. Obecnie poszerzono go o kolejnych siedem, które można realizować w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (np. Trening Empatii, Trening Współpracy, Trening Rozwiązywania Problemów). Wszystkie komponenty składają się na program PEACE CURRICULUM.
Zgodnie z oczekiwaniami prof. Arnolda Goldsteina oraz jego współpracowników, TZA–ART jest metodą powszechną, to znaczy sprawdza się w leczeniu różnych grup społecznych – dorosłych, młodzieży, dzieci. Co więcej metody te przynoszą świetne rezultaty w leczeniu osób z różnymi problemami i zaburzeniami np.:, agresja, kłopoty w nawiązywaniu więzi społecznych ich utrzymywaniu. Zgodnie z wolą autorów Trening do chwili obecnej stale się rozwija, nieprzerwanie prowadzone są też badania naukowe.
Jest twórcą Treningu Zastępowania Agresji, który wykorzystuje się w wielu krajach na całym świecie. W maju 2001 roku prof. Arnold Goldstein powiedział: „jeśli ART w 2010 będzie tym samym, co ART w 2000, to byłbym bardzo nieszczęśliwym człowiekiem”. Rune Nensen – dyrektor ICART’u twierdził, iż „Znaczenie tych słów jest bardzo jednoznaczne. ART musi się rozwijać, ewaluować. Zadanie to wymaga zaś pedagogicznych ćwiczeń i wsparcia naukowców."
Program ART opiera się na stabilnych działaniach naukowych. Ci, którzy wdrażają ART, mają za zadanie rozwijać podstawowy program ART, tak jak to uczyniła prof. Sara Salomon.
Współpraca KARAN z organizacją ICART ma swoją długoletnią tradycję. Przedstawiciele Zarządu ICART gościli na Międzynarodowych Konferencjach TZA – ART „Stop Przemocy” w Warszawie (m.in. Marc Amendola, Bob Oliver, Aaron Gregory, Eva L.Feindler, Rune Nansen, Garbis Sarafian Nikolai Hammstein, Sara Salmon, Knut Gunderson, Robert Calame). Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i dzieciom KARAN jest członkiem Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji  ICART. W dniu 23 marca 2006 roku w skład Zarządu Międzynarodowego Centrum Treningu weszli także dwaj przedstawiciele z Polski z Fundacji KARAN – ks. dr Bronisław Paweł Rosik oraz Barbara Rozmus.