W ramach Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN wydawane są książki dotyczące zagadnień takich jak:

AIDS

Trening Zapobiegania Agresji.

Kształtowanie Charakteru i Empatii


Wszystkie wydane pozycje można zamówić listownie na adres korespondencyjny  Fundacji KARAN, faxem bądź drogą internetową na adres [email protected]
Do ceny zamówienia dołączone zostaną koszty przesyłki.

PROSIMY TAKŻE O PODANIE NUMERU NIP W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY.


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w swoim dorobku wydawniczym posiada: cykl pozycji pt. "Biblioteka Tęczy" i 6-zeszytowy cykl "Własnym głosem".